ONZK 2017


Verleden jaar brachten we het er nog niet zo slecht vanaf niettegenstaande onze deelname eerder bedroevend was. De nieuwe Ragazza presteerde heel behoorlijk maar kon zijn heel hoge rating nog niet waarmaken. Juliette daarentegen, weliswaar in CR won met voorsprong in zijn klasse.


Met de komst van de vele nieuwe boten en de uitdrukkelijke wens om zo veel mogelijk ervan te overtuigen in IRC te gaan zeilen zouden we in 2017 een topjaar moeten kunnen realiseren.

In IRC klasse I en II kunnen we met Ragazza, Katmandu, de Etremely, de Prima 38 , de nieuwe A35, de O.boeleau, de Mr. Sandman, de Juliette ,de tweede J109 en de Janneau Sunfast 3200 een ongezien topteam naar voor schuiven.


In CR vinden we de J24s Poester (winnaar van het Cr kampioenschap 2016 en van Antwerp Race)  maar ook de andere waarover later meer detail. Ook de maart zijn kans zonder te spreken van Comme tu Veux, …………..


In IRC 3 kunnen de J82 Jolo, de Half North Sea III en de verbouwde J24 James ook aanspraak maken op een mooi klassement.


Als met weet dat er aan de Antwerp Race 2016 niet minder dan14 RNSYC deelnemers hadden ingeschreven, het gaat dus over een 10% van de grootste zeilwedstrijd van België, mag men toch hopen op een veel grotere deelname in 2017


Om in IRC competitief te zijn is natuurlijk een goede rating een eerste vereiste. Daarom wordt uitgezocht of in het voorjaar een gemeenschappelijke weging in Oostende zou kunnen worden ingericht om de boten die nog niet over een  “endorsed” rating beschikken te kunnen helpen.

Het gaar minstens over een 6 tal boten.


Laatste aanwinsten


Voorgaande jaar was een nooit gezien succes wat betreft aangroei van vloot. Na de vervanging van de Ragazza J35 door de prachtige Ker 37, de vervanging van de Mr. Sandman Beneteau 31,7 door een X 35, de aankomst van een Janneau 35 One design, een tweede J109 van Luc Verstraete, de Prima 39 van Jan Alleman, de Grand Surprise van Nicolas Boel en de vervanging door een Dehler 32 van de eerste boot van Vandamme. Hierbij heb nog maar alleen over de boten met een wedstrijdpotentieel. Maar hiermee houdt het niet op, bij het beëindigen van het seizoen kocht SB20 team Pol Jonchheere en Geert Orbie  de prachtige A35 van team Banc de Flandre met de bedoeling onze vloot nog te versterken. Enkele dagen later koos  een team van zeilers van de ULYC met een Janneau Sunfast 3200 onze club als thuishaven .

ONE LINE NEWS

Zwaar programma 2017


De laatste jaren neemt de club een mooie deel van het Belgische wedstrijdprogramma voor zijn rekening. Dit jaar wordt nog zwaarder. In het voorjaar wordt het Laser Master gezeild van op het ‘Klein Strand” Na de twee geslaagde pogingen met de Europe's in 2015 en de Europe's en Finns in 2016 worden dit jaar 3 evenementen van op deze prachtlocatie ingericht. Deze Masters op 19 tot 21 mei staat open voor Laser en Laser rad. voor zeilers boven de 35 jaar. Er worden een 70 tal boten verwacht.


Later, 1 tot 3 september worden de Lasers opnieuw verwacht voor het Open Belgisch kampioenschap Laser, Laser rad en Laser 4,7.


Een week daarna krijgen we opnieuw voor de 8e keer de Europe klasse in Oostende samen met de Finn klasse, ook voor hun Open Belgisch Kampioenschap.

ClubbotenNa een teleurstellend jaar voor onze twee SB20 clubboten werd overwogen ze van de hand te doen. Dit zou natuurlijk een heel slechte zaak zijn voor deze sympathieke serie die in België alleen bij ons bestaat temeer dat juist nu 3 SB20 zeilers een prachtige cruiser komen te kopen. Gelukkig zouden beide boten nu toch in de club blijven. Eén zou gaan naar Hulpiaux ( sponsor Breitling van de woensdagavond races) en de andere zou via Arnauld Van Schoote ter beschikking blijven van Philippe Willems voor scholing.

Een andere mooie evolutie, als een positief gevolg van de samenwerking met de Twins club met de Ostend Cup, is het plan om opnieuw scholingsactiviteiten met accent op wedstrijden aan te bieden voor gevorderden. De organisatie en administratie zou in handen worden genomen door Twins club. Er zouden twee J 24 aangekocht worden, één door Twins en één door ons. Hierdoor zou het aantal  J 24 in de club op 6 komen want zojuist werd er nog een J24 aangekocht door een nieuw lid. Dit is grootendeels het gevolg van het enthousiasme van Alain Poncelet van "Denebola" die zich danig amuseert op de J24 "Poester" van zijn zoon. Zij wonnen er de Woendagavond races mee, de CR kampioenschappen en scoorden ook in de Antwerp race.

Churchillkaai

De nieuwe pontons aan de Churchillkaai, meer dan ooit dringend nodig met de uitbreiding van onze vloot beginnen vorm te krijgen. Waarschijnlijk wordt geopteerd om er 5 vingerpieren te installeren. De huidige 2 dwarspontons worden niet vervangen. De 9 gecreëerde plaatsen zijn nu als zo goed als ingenomen. Aan het ponton dwars op de toegang zouden een 4-tal boeien worden gelegd te behoeve van J24 en de Reactor die op deze manier makkelijk bereikbaar blijft voor snelle interventies.

Winterwedstrijden


Nu een aantal boten kiezen om te  overwinteren in het dok heeft Christiaan Pottiez ( Mr. Sandman) het initiatief genomen winterwedstrijden in te richten. Op november ging de eerste editie door met slechts 4 boten die twee reeksen afwerkten.

Natuurlijk is de kans om te moeten aflossen wegens weersomstandigheden gedurende de winter groter dan anders. Daarom werd het programma nog niet op voorhand vastgelegd.

Geïnteresseerden krijgen bijtijds een berichtje. Wel ligt vast dat vooral op zondag wordt gevaren vanaf de middag. Om het simpel te houden worden geen starten gegeven vanop een startboot maar worden starten "au lièvre" gehouden. Elke deelnemer neemt zijn eigen aankomsttijd op en deze van de boot juist achter. Op het einde wordt een klassement gemaakt volgens de Oostenrijkse puntentelling.

Medewerking gevraagd

Voor de uitvoering het meer dan belangrijke programma dat de club is aangegaan in 2017 zou de medewerking van onze leden meer dan gewenst zijn.

Dirk Sledsens en zijn gebruikelijke team gaan handen tekort schieten om alles naar behoren en volgens onze gebruikelijke normen waar te maken. Zeilers van andere klassen worden dan ook dringend gevraagd zich te melden om vooral bij één van de wedstrijden vanaf het klein strand hulp te bieden aan land, op zee of bij de ontvangst van de deelnemers.

Op voorhand heel erg bedankt.

70ste Verjaardag van de RNSYC


In 2017 vieren we de 70ste verjaardag van de club. Het is reeds 20 jaar geleden dat de NSYC Royal werd.

We willen dit niet ongemerkt laten voorbijgaan en het bestuur zou een boek willen uitbrengen met de historiek van deze periode. Dit boek wordt een vervanging van de North Sea News revues die tot nogtoe werden uitgegeven. Wegens de grote kost hiervan en het reizende belang van digitale edities van nieuwberichten zou er een einde komen aan North Sea News op papier. Ook de publicatie van "Ashore" zou een einde nemen. De club zou zijn verplichtingen betreffende verspreiden van data over de club verwerken samenwerking met Toerisme Oostende.


We doen dan ook een warme oproep aan allen die nog beeldmateriaal, documenten, artikels in tijdschriften zouden hebben bewaard en deze tijdelijk zouden willen overmaken aan een comité die deze publicatie zal verzorgen vanaf begin volgend jaar.


"Wandelaer et Sur l'Eau" van 1954 : ons eerste clubhouse. 

 

Nieuwe vloot en uitrusting.


Sinds een paar jaar mogen we spreken van een mooie vernieuwing van onze vloot.

De club hield vroeger, vooral wegens financiële redenen, zijn bassin gedurende de zomer voor een groot deel leeg hield ten voordele van de buitenlandse bezoekers. Nu is de aanwezigheid van bijna uitsluitend eigen leden met actieve zeilboten een waar succes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sinds begin vorig jaar zijn er een 12 tal boten bijgekomen en de tendens loopt voorlopig verder. Het Montgomerydok ligt bijna vol zodanig dat er bij de vernieuwing van de pontons aan de Churchillkaai werd beslist in een 5-tal vingerpieren te investeren voor leden die deze plaatsen al onmiddellijk gaan innemen. De uitvoering van deze vernieuwing is gepland voor februari / maart 2017.

Ook aan de zuidzijde van de Visserskaai, tussen de loopbrug van de overzet en de Mercatorsluis, komt in het voorjaar een uitbreiding van onze infrastructuur. Een supplementaire honderd meter pontons zal er ook worden uitgerust met een 4 tal vingerpieren van 6 tot 9 meter voor kleine boten en een deel vrij te stapelen langs het ponton voor grotere bezoekers. Beide pontons worden voorzien van nieuwe water en elektriciteit aansluitingen.

Vergadering van booteigenaars en wedstrijdzeilers  20-feb-2017


De hier vroeger aangekondigde vergadering kon wegens verwarring over de kalender niet door gaan.

Toch is het nodig een vergadering te plannen.

Het gaat erom de door het bestuur voorgestelde regeling voor de ligplaatsen voor te stellen en indien nodig  aan te passen.

Het is ook een gelegenheid om met de nieuw leden booteigenaars kennis te maken, stimulansen te geven voor meer deelname aan wedstrijden en promotiemiddelen tot dit doel voor te stellen.

Datum omstreeks half maart wordt nog bevestigd via Mail

Nieuwe pontons aan Churchillkaai.   8-feb-2017


Tegen  ten laatste 10 maart moeten alle leidingen en boten van deze pontons verwijderd zijn.

Vanaf 13 maart worden de werken opgestart voor de plaatsing van de nieuwe pontons.

De plaatsing zal een 3 dagen duren.

De standplaatsen op de kaai zullen gedurende de werken moeten vrijgemaakt worden voor de plaatsing van de kraan en de kamions.

Deze belangrijke verbetering van onze infrastructuur is heel belangrijk voor onze club en we durven dan ook rekenen op het begrip en de medewerking van onze leden.


Baggerwerken in ons dok hangen nog af van de vooruitgang van de werken in Zeebrugge.

Natuurlijk wordt er gezorgd dat ofwel de Churchillkaai of de Montgomerykaai bruikbaar blijven als alternatief gedurende de werken.

In ieder gevan worden de boeien van het Montgomerydok weggehaald vanaf week 11.


LM

IRC-CR vergadering voor booteigenaars  maandag 6 maart 2017
Bij het begin van het zeilseizoen nodigen we u graag uit op de CR-IRC vergadering die doorgaat op dinsdag 28/3/2017 om 20.00u in Leslokaal 1-2 van het Sporthotel in Gent, Zuiderlaan 14. De vergadering wordt geleid door Stijn Reunis, secretaris van het CR meetsysteem, en Carl Sabbe, voorzitter van BELIRC, de Belgische vereniging van IRC eigenaars.
De vergadering is bedoeld voor alle Belgische booteigenaars, die wedstrijden varen onder het CR of IRC meetsysteem, of die overwegen dat in de toekomst te gaan doen. Naast de booteigenaars zijn ook alle bemanningsleden mee uitgenodigd. Deelname aan deze vergadering is gratis. Om praktische redenen verzoeken wij u wel zich in te schrijven via de VYF-website voor 26 maart 2017.
Schrijf in via deze link

http://vyf-vvw.us15.list-manage.com/track/click?u=d38dfc2fc81059f414d241783&id=824568b4b8&e=dbb4e91837shapeimage_7_link_0
RNSYC vergadering voor booteigenaars  zaterdag 25 maart 2017
Booteigenaars worden uitgenodigd op een vergadering om 17,00 uur waarbij de nieuwe toestand van de ligplaatsen zal worden toegelicht en andere vragen kunnen worden gesteld over ONZK en meting.
Voordien van 13,30 tot 17,00 is er de workshop splitsen van Moderne Lijnen. Zie nieuwsbrief nr 2017003http://www.rnsyc.be/ostend/en/news_detail.asp?id=475#.WMl1_CjSwnU
Inmiddels werden de boeien van het Montgomerydok weggenomen in afwachting van de baggerwerken.
Ook de pontons aan de Churchillkaai werden vandaag woensdag 15 maart weggenomen. 
Hopelijk volgen de baggerwerken, de plaatsing nieuwe pontons en fingers aan de Churchillkaai en van de nieuwe pontons met beperkt aantal fingers aan de Visserkaai/zuid nu heel spoedig.http://www.rnsyc.be/ostend/en/news_detail.asp?id=475#.WMl1_CjSwnUhttp://www.rnsyc.be/ostend/en/news_detail.asp?id=475#.WMl1_CjSwnUshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1

Uitvoering Churchillkaai.   20-feb-2017


Men is vandaag begonnen met de plaatsing van de nieuwe steigers aan de Churchillkaai.

De werken gaan maximum een paar dagen duren. Spijtig genoeg blijft de levering van de vingerpieren een paar weken achter op de steigers. Hopelijk worden die geleverd samen met deze aan de Visserskaai Zuid waarvan de steigers door een andere leverancier worden uitgevoerd. Er is nog veel werk om alles inclusief nutsuitrustingen tijdig klaar te krijgen tegen het seisoen.


Inmiddels is onze kraan, die een tijdje defect was, hersteld en kan dus weer gebruikt worden. Wel is het ponton onder de kraan nog niet teruggeplaats en moet het nog worden aangepast aan de nieuwe situatie van de steigers.

LM

OVERZICHT LIGPLAATSEN 2017   28-mrt-2017


Na de vergadering van de ligplaatshouders van zaterdag 25 maart werden de voorgelegde plannen nog eens aangepast en alle fouten zo veel mogelijk verbeterd.

Ten slotte zullen nog een 4 tal vingerpieren meer worden geplaatst dan eerst bedoeld.


Leden die een zicht willen op het laatste voorstel kunnen de plannen bekijken door te klikken op deze link.

LM

Werken nieuwe pontons   12-apr-2017


De werken op de Visserskaai Zuid voor de aansluiting van de nutsleidingen starten volgende week dinsdag. De aansluitingen Eandis (elektriciteit)en Farys  (water) zouden onmiddellijk moeten volgen.

Ook de plaatsing van de pontons aan de Visserskaai Zuid  moet gebeuren op het eind van deze maand. Vingerpieren voor Churchillkaai en Visserskaai zullen slechts geleverd worden tegen half mei. We zullen ons tot zolang dienen te verhelpen met stapelen langs de pontons.

LM

Nieuwe aanwinst voor onze IRC vloot   15-apr-2017


Gisteren zaterdag mochten we de nieuwe boot van SB 20 team Geert Orbi en Pol Jonckheere verwelkomen.

De boot is een A35 van de helaas verdwenen werf Archambault. Onder de naam Dunkerque - Les Dunes de Flandre van de Philippe Bourgois behaalde de boot de voorbije jaren de hoogte plaatsen in het Noordzeee-kampioenschap in IRC klasse I en 2.

De boot is uitgerust met een carbon mast, werd aangepast met inwendige verstevigingen en een dubbel roer met centrale helmstok en is waarschijnlijk voorzien van een hele lading competitieve zeilen.

Deze laatste aanwinst die nu zal zeilen onder de naam “Njord” vergroot opnieuw de competiviteit van onze wedstrijdvloot.

Hierbij een foto van verleden jaar tijdens Ramsgate

Stand van zaken over onze installaties. dinsdag 18 april 2017

De club staat dit jaar voor grote investeringen en vernieuwingen. Deze zijn ook meer dan nodig want het aantal bijkomende jachten gaat er spectaculair op vooruit. Een paar weken terug mochten we de nieuwe pontons aan de Churchillkaai in gebruik nemen. Spijtig genoeg worden de bijhorende vingerpieren niet geleverd voor week 19 zijnde 8 mei, juist op tijd voor de drukte van Oostende Ramsgate.

Voor de tewaterlating van onze trailerbare boten wordt nog een oplossing uitgewerkt omdat de bestaande vingerpier naar de trapladder niet meer bruikbaar was met de nieuwe pontons.

Tegen het einde van de maand worden ook de honderd meter nieuwe pontons geleverd aan de Visserkaai zuid. Ook hier komen 4 nieuwe vingerpieren en een 3 tal die door Mercator Marina worden aangeboden. Goed dus voor een 13 tal vaste liggers en alle reeds ingenomen. Hopelijk worden de vingerpieren samen met die van de Churchillkaai geleverd.

Vandaag starten de werken aan de Visserskaai voor de aansluitingen elektriciteit en water.

Groot knelpunt is zoals vaak de onzekerheid over de baggerwerken. In principe komen de baggeraars gedurende deze week aan in de RYCO en zouden dan begin volgende week starten bij ons. Logisch zou zijn dat eerst het deel Montgomerydok Zuid wordt aangepakt waarna de vloot die langzamerhand aan het opbouwen is en nog in het hoofddok gestapeld ligt moet verhuizen naar Zuid. Na het baggeren in het hoofddok worden zo vlug mogelijk de boeien geplaatst en kan iedereen zijn definitieve plaats innemen. Dit alles valt moeilijk te beloven voor 5 mei. Inzage in de plannen van onze 3 locaties die klikken op deze link

LM


Nieuwe pontons aan de Montgomerykaai Zuid.

woensdag 19 april 2017

Deze morgen werden de nieuwe pontons langs de Montgomerykaai Zuid geleverd en tewatergelaten.

De toegangstrap werd geleverd doch nog niet geplaatst. Ook de werken voor aansluiting van elektriciteit en water zijn deze morgen gestart. Deze honderd meter nieuwe ligplaatsen komen meer dan van pas. Het is wel nog even wachten op de levering van de vingerpieren.

Hierbij een zicht van de nieuwe installatie.Meer goed nieuws: Men is vandaag zonder vertraging begonnen met de baggerwerken in de RYCO.

Dat wilt zeggen dat wij volgende week aan de beurt komen. Hopelijk valt alles mee en kunnen de boeien zo vlug mogelijk gelegd worden.

LM

Baggerwerken

dinsdag 25 april 2017


Er wordt nu gebaggerd in de Montgomerydok zuid.

Onze nieuwe steigers langs de zowel Chuchillkaai als de Visserskaai zuid moeten zeken nog tot het einde van de week leeg blijven. Omstreeks zondag zullen alle boten in het Montgomerydok noord moeten verhuizen naar de nieuwe steigers. De Mercator Marina boot ons ook een uitwijkmogelijkheid aan. Boten die aan de oefenwedstrijd van volgende zondag deelnemen zullen waarschijnlijk bij het binnenvaren naar het zuiddok kunnen uitwijken.


Dit zal helaas nog moeten gebeuren zonder vingerpieren. Deze zullen waarschijnlijk slechts geleverd worden juist voor Oostende Ramsgate.

Van zohaast het hoofddok is gebaggerd worden de boeien geplaatst.

Vooruitgang Baggerwerken

woensdag 26 april 2017


Zoals de werken nu vooruitgaan zou het kunnen dat de baggerwerken reeds morgen worden aangevangen in het Montgomerydok Noord (hoofddok) Alle boten daar aangemeerd zouden dan zo vlug mogelijk moeten verhuizen naar de Churchillkaai waar ze zouden worden gestapeld. Wie de gelegenheid niet heeft zijn boot te verhuizen kan best contakt nemen met de havenmeester Simon 0497255397.

De steigers langs de Visserskaai Zuid kunnen nog niet worden gebruikt want nog niet opgeleverd en de toegangstrap wordt slechts eind volgende week geplaatst.

LM

Vooruitgang Baggerwerken

dinsdag 2 mei 2017


Deze morgen zijn de werken in ons hoofdbassin gestart.
dinsdag 11,30 uur

Als alles normaal verloopt moeten ze voor vrijdagavond volledig klaar zijn.

Toch moeten we even geduld hebben om onze vloot onmiddellijk te gaan verhuizen want de boeien moeten nog gelegd worden en dit moeilijke werk vordert veel sneller als er geen obstakels in het dok liggen.

Van zohaast er nieuws is hierover wordt het via dit kanaal medegedeeld.


LM

Baggerwerken afgelopen

donderdag 4 mei 2017


Rond de middag werden de baggerwerken afgesloten en is het Montgomerydok vrij.

De boeien kunnen slechts worden gelegd volgende dinsdag 9 mei. Er wordt mooi weer voorspeld voor het week end. De druk om naar het hoofdbassin terug te keren zal natuurlijk groot zijn. Gelieve te noteren dat op dinsdag de hele zone van het dok behalve de binnenkant van de "U" aan de trap langs de club, ook de buitenzijde ervan, moet vrij blijven voor de werken.

Het leggen van boeien neemt als alles goed verloopt één dag in beslag.

Vanaf woensdag is dus alles "business as usual".

LM

Nieuwe nutsvoorzieningen   4-mei-2017


Gisteren en vandaag werden de werken uitgevoerd voor de installatie van de nutsvoorzieningen op de pontons, zowel langs de Churchillkaai als aan de Montgomerykaai Zuid.

Vingerpieren aan de Churchillkaai laten nog een weekje op zich wachten. Aan de Visserskaai Zuid duurt het nog wat langer.


Booteigenaars die graag hun zeilen zouden willen opbergen in de nieuw geplaatste container, die netjes wordt uitgerust met voorbehouden boorden, kunnen zich bij het secretariaat opgeven.

De huurprijs per jaar kan daar worden bekomen.


Er werd een nieuw ponton besteld om onder de kraan aan de Churchillkaai te leggen. De levering duurt zeker nog een week. Nu moet voor kraanaktiviteiten hulp worden gevraagd van een RIB of werkvletje.


Plaatsing boeien in hoofddok   9-mei-2017


Vandaag worden de boeien geplaatst in het hoofddok.

Vanaf morgen worden alle booteigenaars verzocht hun boot te verplaatsen naar hun toegewezen boei of voorlopig te gaan liggen op een nog vrije plaats. Ter herinnering, de plannen van de ligplaatsen kunnen worden bekeken via volgende link: link.


Einde deze week doch meer waarschijnlijk begin volgende week worden de vingerpieren aan de Churchillkaai geleverd en geplaatst.

Leden die toegewezen werden aan de Visserskaai Zuid zullen spijtig genoeg nog wat geduld moeten oefenen.

LM

Mooi werk van Cedric Soete, Simon en team:   9-mei-2017

Na een dag zwoegen liggen de boeien in Montgomerydok weer netjes op hun plaats. Het duurde daarna geen uur of de eerste vaste ligger lag op zijn boei.

Alle boten die nu nog in de Mercator Marina van een heel erg gesmaakte gastvrijheid mochten genieten zouden nu zo vlug mogelijk op hun definitieve boei moeten gaan liggen.

Boten met toekomstige l

igplaats aan de Curchillkaai

moeten ook naar het hoofd-

dok gaan in afwachting van

de plaatsing van de vinger-

pieren eind van de week

of begin volgende week.

Waar liggen af te spreken

met Simon.

De Bwana Gigi was de

eerste die dit seizoen

opnieuw op een boei

kwam liggen.


LM

Eerste evenement van het seizoen 2017

vrijdag 12 mei 2017


Op  20, 21 en 22 mei staat de eerse belangrijke wedstrijd van ons seizoen op het programma.

Voor de "Laser Masters" zijn op heden  een 60 tal deelnemers uit een 6 landen ingeschreven

Dit mooie evenement gaat opnieuw door vanaf het "Klein Strand". Dit is nu de 3e grote wedstrijd die daar doorgaat en er staan in september nog de Open Belgische Kampioenschappen Laser, Laser Rad en 3,7 alsook van Europe en Finn op het programma.

Medewerkers zijn natuurlijk meer dan welkom. 

LM

Eerste ONZK wedstrijd.

zaterdag 13 mei 2017


Morgen start het ONZK met het Nieuwpoort Sailing WE.

Nooit gezien. Op heden zijn er slechts 25 boten ingeschreven. Het mooie echter is dat daarvan 11 deelnemers van de RNSYC komen en dat verschillende onder hen een IRC rating hebben aangevraagd.

LM

Plaatsing vingerpieren aan de Churchillkaai!

donderdag 18 mei 2017


Volgende dinsdag worden de vingerpieren aan de Churhillkaai geleverd  en geplaatst.

De betrokken boten die nu in Nieuwpoort liggen voor het ONZK kunnen dus zondag bij hun thuiskomst beter niet gaan liggen op de betrokken plaatsen.

Vanaf woensdag zou hun plaats definitief moeten vrij zijn.

Water en elektriciteit zijn aangesloten en in werking.

LM

Vingerpieren aan Churchill eindelijk geplaatst.

dinsdag 23 mei 2017


Vandaag werden de 5 vingerpieren eindelijk geplaatst. De datum kwam heel erg moeilijk uit want de Visserskaai Zuid is ingepalmd door Oostende voor Anker, het hooddok ligt meer dan vol met de deelnemersn aan Ramsgate en het seizoen begint aan te trekken.

Deelnemersaantal voor Ramsgate gaan opnieuw naar de zeventig als verleden jaar.

LM

Ponton onder de kraan aan de Churchillkaai.

maandag 29 mei 2017


Morgen wordt een licht drijvend ponton van 12 op 1 m geplaats onder de kraan.

De plaatsing of toch de bevestiging is voorlopig. Het moet de boten die willen kranen het werk gemakkelijker maken dan momenteel het geval is. Bij de vernieuwing van de steigers aan de Churchillkaai bleek dat de oude vingerpier helemaal niet compatibel en ook veel te zwaar was om op de nieuwe installatie te bevestigen.

Geen reden dus om niet in te schrijven voor de Ostend Cup I op 3 en 4 juni.

De vingerpieren aan de Visserskaai Zuid worden geleverd op 5 juni. Er zijn voorlopig nog wat aanpassingsproblemen voor de plaatsing. Er wordt aan gewerkt.

LM

Plaatsing van de eerste 3 vingerpieren aan Visserskaai Zuid

donderdag 13 juli 2017


Gisteren werden de 3 nieuwe vingerpieren geplaats aan de nieuwe vlotters langs de zuidelijke Visserskaai. Ook de verbindingstukken voor de plaatsen van nog eens 3  kleinere vingerpieren die werden overgenomen vanuit Mercator Marina werden reeds geplaatst. De verdere installatie gebeurt later deze week.

Oprechte dank aan bestuurslid Natialie Gunst  die instond voor de verdere afhandeling van de bestelling, die de verbindingen persoonlijk ging afhalen bij de constructeur en ook gisteren de handen uit de mouwen deed voor de plaatsing.LM

 

Plaatsing laatste vingerpieren aan de Visserskaai Zuid

donderdag 20 juli 2017

Maandag 24 juli worden de 4 laatste vingerpieren van de Visserskaai Zuid geplaatst.

Ze worden door een team van “Oostende voor Anker” uit de Mercator Marina gehaald, moeten versluizen en worden dan bevestigd op de reeds vorige week geplaatste verbindingensstukken.

Het wordt even aanpassen voor de ligplaatshouders die tot nog toe een andere plaats in het hoofddok kregen.

Deze aanpassing komt juist op tijd want van 27 juli tot 6 augustus is het tijd voor onze traditionele drakenwedstrijden. De volledige Visserskaai in het hoofddok wordt ingenomen voor de Brugse Zot Race en de week erna voor de “Belgian Open Championship” die nu reeds  27 inschrijvingen telt waaronder 5 Engelse deelnemers , 1 Duitse en 12 Nederlandse.

Vingerpieren aan de Visserskaai Zuid

maandag 24 juli 2017

Mooi om zien hoe onder meer een paar leden van het bestuur de handen uit de mouwen steken om de vingerpieren uit de Mercator Marina te gaan halen en op hun plaats te leggen.

Er moest 2 keer worden versast, gedeeltelijk in de gietende regen.

Het resultaat mag gezien zijn. Dit vormt het sluitstuk van onze heel zware investeringen in pontons dit jaar.

Onze oprechte dank aan "Mercator Marima om deze fingers te hebben afgestaan.

Dank aan alle vaste liggers die plaats moesten ruimen

zaterdag 5 augustus 2017


Verschillende boten kregen het verzoek zich te verplaatsen om de draken die toch met zijn 28 deelnemen aan het Open Belgisch Kampioenschap de gelegenheid te geven samen aan de Visserkaai te kunnen liggen gedurende dit 4 daags kampioenschap.

Drakenwedstrijden maken sinds de oorsprong deel uit van de club en we hopen het zo te kunnen houden. We zijn onze leden dan ook dankbaar voor hun begrip.

LM

Summer Vibes

zaterdag 19 augustus 2017


Gisteren, had de eerste editie plaats van de “Summer Vibes”, de vernieuwde versie pontonfeesten.

Er was behoorlijk wat volk komen opdagen niettegenstaande de late aankondiging.

De huidige versie was één met pontondrink dank zij de medewerking van “Brugse Zot” en een barbeque op de kaai rechts van de inkom.

Gedurende de drink vanaf 18,30 u kwamen dreigende grijze wolken overgewaaid met een hevige wind. Toch kon deze zonder probleem worden afgewerkt.

Anders was het met de barbeque die niet buiten kon doorgaan en dank zij de medewerking van de bar/restaurant verhuisde naar het overdekt terras en in de grote zaal.

Mooi initiatief en dank aan Hubert en An Rubbens die bijna de volledige organisatie op zich hadden genomen.


L.M.

Najaar in de club

zaterdag 30 september 2017


We mogen terugblikken op een geslaagd seizoen. De bezetting van het dok vier mee, het aantal vaste liggers is nooit zo groot geweest, de activiteiten waren talrijk en geslaagd.


Nu valt ons een wat moeilijker periode te wachten.

De havenmuur onder het clubgebouw is in zo'n danig slechte staat dat dringend werken moeten worden uitgevoerd door de overheid. De veiligheid komt in het gedrang en gedurende de werken zal de club een week ontoegankelijk zijn. De juiste data worden per mail aan alle leden doorgegeven.

Ook de pontons en palen van het hoofddok worden vanaf 15 november vervangen. Alle vaste liggers gaan dus tijdelijk naar de Churchillkaai en Visserskaai zuid moeten uitwijken. Gelukkig houden veel leden hun boot gedurende de winter liever op het droge. Indien er toch plaats te kort zou blijken te zijn lost de club het probleem op. Meer later via de nieuwsbrieven.

De elektriciteit- en watervoorziening moet natuurlijk vorden vervangen. Opnieuw een grote investering voor de club na deze van dit jaar aan de Churchillkaai en Visserskaai zuid.


L.M.

Boeien werden weggenomen

zaterdag 21 oktober 2017


Vrijdag werden de boeien van het Mongomerydok weggenomen. Of de werken voor het plaatsen van de nieuwe pontons daadwerkelijk zullen volgen is de vraag. Veel vaste liggers liggen voorlopig langs de pontons gemeerd. Hierbij een sfeerbeeld. De regenboog, als men goed kijkt zelf het begin van een dubbele,  hebben we spijtig genoeg niet lang kunnen vasthouden.
We zullen op tijd per mail verwittigen wanneer iedereen het dok moet verlaten voor de werken.

L.M.

Club noodzakelijk gesloten

zaterdag 11 november 2017


Heel de voorbije week was de club gesloten en ontoegankelijk.

Een jaar geleden werd vastgesteld dat de kaaimuur kant havengeul zich in een erbarmelijke staat bevindt. Meerdere gaten van 5 op 2 meter in het metselwerk , onder het laagwaterpeil noodzaken dringende instandhoudingswerken. Vrijdag werd beton ingepomt en in een eerste fase is de situatie voorlopig veilig gesteld. De club is opnieuw toegankelijk alhoewel de werken volgende week worden verdergezet.

LIGPLAATSEN 2018

maandag 15 januari 2018


De club krijgt er talrijke nieuwe boten bij.

De nieuwe steigers aan de Visserskaai Zuid die vorig jaar nog uitgerust werden met enkele vingerpieren worden dit jaar reeds volledig ingenomen en we moeten investeren in bijkomende vingerpieren.


Na de desastreuze ervaring met de vingerpieren vorig seizoen, zowel aan de Churchillkaai als aan de Visserskaai Zuid, waarbij zowel de verbindgingsprofielen of de steigerkaders het begaven en dan nog bij nog geen dramatische weersomstandigheden, zien we ons verplicht te investeren in een aantal steunpalen om de uiteinden van de vingerpieren te beveiligen.


Gelukkig is met de overheid overeen gekomen 2 van de vingerpieren aan de Churchilkaai te vervangen door dwars geplaatste steigers van 20,00 m. Deze worden op zich al geleverd met de nodige palen.


Alle plannen van de voorlopige schikking van de ligplaatsen kunnen worden gezien door te klikken op deze link:


Montgomerydok :

Visserskaai Zuid :

Churchillkaai :

LM

AANVANG WERKEN MONTGOMERYDOK

donderdag 8 februari 2018


Gisteren zijn is eindelijk een aanvang gemaakt met de werken aan het Montgomerydok.

Een groot vlot met kraan van de firma Deprez is aangekomen en de eerste pontons weggenomen en de eerste palen met weinig moeite uitgetrokken.

Als alles is verwijderd kunnen de nieuwe palen worden geheid en de nieuwe steigers geplaatst. Hopelijk gaat alles als afgesproken en kunnen we tegen het seizoen een volledig vernieuwd bassin ter beschikking stellen.


Opspuiten strand


Een ander ongemak voor de volgende weken is het opspuiten van het strand tussen de haven en het Kursaal door de firma Denul. Dit gebeurt via aanvoer vanaf de haven ter hoogte van onze parkeerplaatsen langs de havengeul. De grote buizen die het zand moeten pompen tot voorbij het Casino zijn nu in opbouw en verhinderen de toegang tot de club in grote mate en dit voor een lange periode.

Visserskaai Zuid en Churchillkaai.


De nodige aanpassingswerken aan de Churchillkaai en de Visserskaai Zuid zijn ook in voorbereiding.

Voorlopig zijn het de enige ligplaatsen die we nog kunnen aanbieden.

Eerstdaags verschijnt hier de laatste versie van de opnieuw aangepaste plannen van zowel het Montgomerydok, Visserskaai Zuid en Churchillkaai.

LM

WERKEN MONTGOMERYDOK

vrijdag 16 februari 2018


Na een spijtige onderbreking van een 9 dagen werd gisteren eindelijk terug verder gewerkt aan de afbraak van onze installatie. De dikkere  palen  bieden heel wat weerstand. Het gebruikte materiaal ziet er nochtans niet ondermaats uit. Hopelijk komt er toch schot in de werken want de lente nadert vlug en onze vaste ligplaatsen zijn volledig toegewezen.

Laatste buispaal Montgomerydok .

maandag 12 maart 2018

Deze morgen werd de laatste paal eindelijk getrokken. Ook de oude slipway is volledig verdwenen. In geen 50 jaar heeft ons dok er zo leeg bijgelegen. Normaal worden de werken voor de plaatsing van de nieuwe palen halverwege de week aangevat en wordt daarna vlug een aanvang gemaakt met de plaatsing van de nieuwe pontons.


Ook aan de Churchillkaai werden 2 palen getrokken.

Aan de Visserskaai Zuid werden nu een maximum aan vingerpieren geplaatst zodanig dat we toch een aantal ligplaatsen kunnen aanbieden aan onze vaste liggers.


Onder onze kraan moet een ponton worden verwijderd voor herstelling na de winterstormen. Dat wilt zeggen dat heel dit ponton tijdelijk zonder water noch elektriciteit komt te staan want de aansluiting loopt langs dit ponton. We hopen dat de eerste nieuwe te heien palen daar worden uitgevoerd en dat de 2 dwarse 20 m pontons daar zo vlug mogelijk worden afgewerkt.

LM


Heien van de nieuwe buispalen vordert vlot.

zaterdag 24 maart 2018

Vandaag gaat de vergadering van ligplaatshoudes door.

Wie de laatste versie van deze plannen wilt inzien of downloaden vindt ze hier terug


Klik hier

LM

Laatste versie plannen dok.

woensdag 21 maart 2018

Gelukkig vlot het heien van de nieuwe buispalen heel goedt. Meer dan de helft zijn reeds afgewerkt.

Tegen de vergadering van de ligplaatshouders van zaterdag kijken we nog op een leeg bassin doch met palen. Ook de zandopspuitingen vorderen goed en de parking langs de havengeul zal weldra kunnen worden vrijgemaakt.


LM


foto: Simon Munters

De nieuwe vlotters Montgomerydok zijn geplaatst

maandag 2 april 2018

Behalve de verbindingen en sluitstukken rond de palen liggen alle nieuwe pontons op hun plaats.

Het is nu nog afwachten tot de drie genenoveerde trappen worden geplaatst.

Volgende week worden de boeien gelegd en wordt een aanvang gemaakt met de plaatsing water en elektriciteit.

De foto's laten de plaatswinst zien door de afbraak van de oude kuisbank die spijtig genoeg niet meer mocht worden gebruikt wegens te millieuvervuilend.

Het seizoen kan eindelijk beginnen

vrijdag 13 april 2018

De nieuwe vlotters zijn afgewerkt en er werd één van de 3 trappen terug geplaats. De andere 2 zijn nog een tijdje in restauratie. Met de trap in de hoek Mongomerykaai/ club kunnen we ons voorlopig verhelpen. De vlotters zijn opgeleverd en kunnen in gebruik worden genomen. Maandag worden de boeien geplaatst en wordt een aanvang gemaakt et het terugplaatsen van elektriciteit en water. Binnen de kortste keren zal onze club terug er als een jachthaven beginnen uit te zien.

Montgomerydok herbruikbaar.


dinsdag 17 april 2018

Ons team, Cedric, Simon en de tijdelijke helper (die by the way meer dan meevalt) heben gisteren een mooie prestatie neergezet. In één dag legden ze alle boeien van het Montgomerydok op hun plaats, hulpkettingen incluus. Onze felicitaties hiervoor. Het dok zal onmiddillijk worden ingenomen door de eerste vaste liggers. De allereerste die in het dok aanlegde was de prachtige nieuwe Grand Soleil 40 van Dr. Arne De Bruycker. Tintamare was de eerste die op een boei ging liggen. De rest zal rap gaan volgen alhoewel de voorzieningen voor elektriciteit en water nog moeten worden gelegd, hopelijk tegen het einde van de week en afgewerkt begin volgende. Er is voorlopig wat schaarste in de bolders aan deze pontons omdat de club besloot een sterker model aan te kopen in supplement en in vervanging van het lichtere model voorzien door de overheid. Deze worden slechts later geleverd.

De 2 dwarse steigers aan de Churchillkaai worden verwacht tegen het eind van de week.

LM


De nieuwe Grand Soleil 40'


 

Het Drakenseizoen komt eraan.

donderdag 19 juli 2018

Er is heel wat wat aktiviteit binnen de Oostendse vloot.

Eerst en vooral zien we de prachtige BEL 82, de  nieuwe Peticrow van Xavier Vanneste “Herbie”.

De nieuwste versie, ondaan van hatch voor spi, met prachting teack dek, hellemaal wit zonder antifauling noch waterlijn. Prachtig.


Verder verkocht Christian Van den Bossche zijn “Domino” aan Luc Springuel en kocht hijzelf de mooie “Valerie” van  Freddy Desmet. Zo komt deze prachtboot terug na enkele jaren ongebruik en zeilt die nu samen met Freddy.

Luc Springuel werkt het huidige seizoen wel af samen met Patrick Delahaye op de Old Vic III.


De seizoensopener wordt de “Brugse Zot Race” op 28-30/juli.

Deze race wordt gegeven door Caroline Richard als RO, Dirk Sledsens is RO voor het “Patin a Vela” Europees Kampioenschap dat terzelfdertijd wordt gezeild bij de Twins.


Hoogtepunt wordt natuurlijk het Open Belgisch Kampioenschap van 2 tot 5 augustus.


Dit jaar wordt ook een nieuwe race, de “Duvelrace”, gezeild. Deze race, in samenwerking met de Royal, die aanvankelijk in Kadzand ging doorgaan werd om organisatorische redenen overgebracht naar Oostende. Kort na het Belgisch Kampiooenschap en kort voor de Gold Cup 2018 had het weinig zin de deelnemende Draken to doen kranen, ontmasten en vervoeren naar Kadzand. Men koos eerder voor en gemengde organisatie met de RNSYC.


Met deze 3 evenementen, naast de Ostend Cup en de Woensdagavond Races is de RNSYC opnieuw voor dit jaar “Home of the Dragons”.


LM

RNSYC

Vergadering  ligplaatshouders

zaterdag 12 januari 2019


Vandaag had het jaarlijkse ligplaatsenoverleg plaats.

Er was een talrijke opkomst. De veschillende plannen van het hoofdbassin Montgomerydok, Churchillkaai en Visserskaai Zuid werden voorgesteld. Door het groot aantal vaste liggers die zijn bijgekomen was het even puzellen om iedereen een aanvaardbare plaats te geven. Het resulaat kan worden bekeken door te klikken hier.

Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het programma van de wedstrijden en van het vernieuwde ONZK voor te stellen.

LM